Boktorbestrijdingsmiddel

Een einde maken aan boktorren met een bestrijdingsmiddel

Niemand zit te wachten op hout etende beestjes in het hout. Tijd voor actie dus! Er zijn diverse middelen te koop waarmee je boktorren kunt bestrijden. In dit artikel geven we een aantal voorbeelden van boktorbestrijdingsmiddelen en aandachtspunten voordat je een middel koopt.

Aandachtspunten voordat je een middel aanschaft

Volg onderstaande punten op, zodat je met het juiste bestrijdingsmiddel naar huis gaat;

  • Herken het type houtworm. Zo vindt je het meest effectieve middel.
  • Hoe groot is het oppervlak dat je wilt behandelen? Boktorbestrijdingsmiddelen moeten namelijk in de juiste hoeveelheid gebruikt worden.
  • In welk soort hout heb je boktorren aangetroffen? Dit is van belang, om zo het middel te vinden wat geen blijvende schade veroorzaakt aan het hout.

Algemene tips met betrekking tot gebruik van boktorbestrijdingsmiddel

  • Bereid het voor op de bestrijding door oude verflagen te verwijderen.
  • Maak het hout stof, vet en spinnenwebben vrij.
  • Zitten er gaatjes in het hout? Hol deze dan goed uit met een verfkrabber, zodat het middel door dringt diep in het hout.
  • Draag beschermende kleding, zoals; handschoenen, mondkapje en bedekte kleding.
  • Ventileer de ruimte waar de bestrijding heeft plaatsgevonden zorgvuldig en vermijd de ruimte minimaal 2 dagen.

Selectie van boktorbestrijdingsmiddelen

Er is een verschil te maken tussen middelen op chemische basis en middelen op waterbasis. We leggen beiden hieronder uit;

  • Chemische bestrijdingsmiddelen; werkt veelal effectief. De larven en de eitjes worden door het middel aangevallen en overleven het niet.
  • Middelen op waterbasis; deze middelen zijn veel beter voor het milieu. Deze middelen zijn minder krachtig. De behandeling moet hoogstwaarschijnlijk een aantal keren herhaald worden.

Boktorbestrijdingsmiddelen enkel toe te passen op onbehandeld hout

De middelen werken alleen op onbehandeld hout. Hout voorzien van een laag verf, lak, beits of was is behandeld hout. Er zit een laag op. Deze laag houdt het bestrijdingsmiddel op afstand. Het zal niet door dringen in het hout. Behandel je behandeld hout met een bestrijdingsmiddel dan is het volkomen zinloos. Wat moet je doen? Het hout vrij maken van de laag verf, was, beits of lak. Daarna kun je het middel gebruiken.