Boktor

De boktor is een soort houtworm. De misvatting bij veel mensen is dat niet de volwassen boktor schade brengt aan het hout, maar de larven van de boktor. De boktor legt eitjes in het hout en verlaat ook direct weer het hout. De eitjes komen uit en de larven banen zich een weg door het hout. Zodra de larve een volwassen boktor is geworden vliegt het beestje uit het hout, en zien wij de uitvlieg gaatjes in het hout.

De uiterlijke kenmerken van de boktor

Een boktor is te herkennen aan de volgende uiterlijke kenmerken:

  • Een volwassen boktor wordt vrij groot, namelijk 2,5cm
  • Boktorren zijn bruin en zwart en hebben 2 typerende grijze vlekken bovenop de rug
  • Een legboor onder het dekschild is een kenmerk van vrouwtjes boktor.
  • Een mannetjes boktor is kleiner dan het vrouwtje

Levenswijze van de boktor

De volwassen boktor is voor ons zichtbaar in de zomer, vooral in de maanden mei tot en met augustus. Vrouwtjes onder de boktorren zoeken dan een geschikte plek om eitjes te leggen. Via spleten en kieren dringen ze het hout binnen. Zodra de eitjes een veilige haven hebben, verlaat het vrouwtje het hout. Schrik niet, het vrouwtje laat ongeveer 150 eitjes achter. Na een tijd komen de larven uit de eitjes en start de aantasting in het hout.

Het geluid van de larven van de boktor

Mocht het zo zijn dat je last hebt van houtwormen, dan is het ergens fijn als het een boktor betreft. De boktor is namelijk de enige soort houtworm die geluid maakt als het knaagt aan het hout. Doordat de larven geluid maken, wordt het ongedierte eerder opgemerkt dan alle andere soorten houtwormen.

Ontwikkeling van ei tot volwassen boktor

Hieronder geven wij je een beeld van de lange ontwikkeling die een eitje doorbrengt totdat het een volwassen boktor is;

  • Een vrouwtjes boktor legt eitjes in het hout
  • De eitjes komen na ongeveer 2 weken uit
  • Vervolgens duurt het gemiddeld 5 jaar voordat een larve een volwassen boktor wordt

De larve kan zich dus wel 5 jaar thuis voelen in jouw hout. Pas na 5 jaar vliegen de kleine beestjes uit het hout en treft jij de gaatjes in het hout aan. De vraag is dan ook; ‘ ben je nog op tijd?’, of is het hout al volledig aangetast?